Nivell Inicial

Created with Sketch.

Per alumnes que no hagin practicat mai Ioga Iyengar. En aquest nivell s'estableixen les bases i fonaments dels alineaments, consciència corporal i enfortiment de l'estructura muscular i esquelètica. Amb especial atenció a l'alineació en postures de peu i introducció a postures invertides sobre les espatlles amb i sense suport. A l'acabar el curs l'alumne realitzarà postures invertides introductòries sense suport.

Nivell General

Created with Sketch.

Per  alumnes amb menys d'un 1 any de pràctica de ioga o que no hagin practicat mai Ioga Iyengar o que hagin realitzat el nivell general durant almenys un any estabilitzant les bases i fonaments dels alineaments atenció a l'alineació en postures de peu i continuant la pràctica de postures invertides vistes al nivell general. En aquest nivell començarem des del primer dia la pràctica d'invertides bàsiques (S. Sarvangasana). La durada d'aquest nivell serà de 1h 30 minuts. Aquest grup també va dirigit a practicants d'altres mètodes de Ioga i que desitgin introduir-se en la pràctica de Ioga Iyengar. Per a alumnes sense experiència en la pràctica de Ioga han de sol·licitar entrevista i confirmar la idoneïtat d'incorporar-se a aquest nivell.

Nivell II

Created with Sketch.

Per a alumnes amb més d'un any de pràctica de Ioga Iyengar. En aquest nivell es treballa l'estabilitat de les postures, aprofundint en els principis de el ioga Iyengar, força, estabilitat i equilibri, en postures dempeus, estiraments cap endavant (flexions), estiraments laterals (torsions) i iniciació als estiraments cap enrere (extensions). En aquest nivell els alumnes han de tenir una pràctica estable de S. Sarvangasana. A l'acabar el curs, l'alumne realitzarà asanes Invertides (S. Sirsasana) amb o sense suport, així com variacions de la mateixa. Ha d'haver adquirit coneixements per realitzar postures amb ajustos i suports en cas de tenir alguna limitació o lesió. La durada d'aquest nivell serà de 1h 30 minuts.